1.1
W   I   L   L   K   O   M   M   E   N

.
V O Y A G E R  1
.
S C H A U T
NACH 35 J─HRIGER
UND 29 MILLIARDEN KM
L A N G E R
R E I S E
.

VOR DEM VERLASSEN
U N S E R E S
S O N N E N S Y S T E M S
ZUR▄CK AUF
U N S E R E
E  R  D  E
H a l l o
V E R K Í R P E R T E R
L E B E N S
W U N D E R
M E N S C H
.
H I E R   B I N   I C H
.

.

I C H   B I N   E S
DEINE  MEINE  SEINE
M U T T E R
E  R  D  E

DEINE  MEINE  SEINE
L E B E N S
G R U N D L A G E
.
U    N    O      A    M    O    R      U    N    O
.

.
H E U R E K A

.
.
E  I  N

G E I S T
.
.

.
E   I   N
WELT GEIST
F I L M E
.
.
.
.
.

.
E  W  I  G
B  U  C  H

.
.
E  I  N

G E I S T
.
.


.
U   N   O
U   N   R   O   P

F L A G G E N
.
.
.
.E   I   N
G E B U N G
.
.
.
U   N   O
      
.
A M O R
.
E   I   N
G E I S T E S
G  A  B  E
E   I   N
G E B U N G
.
.
.
U   N   O
      
.
A M O R
.
E   I   N
G E I S T E S
I  D  E  E
.
N I C H T    W E N I G E R N I C H T    M E H R


.
O  N  E   P  A  G  E
.
A   H   A

T A T   T V A M   A S I
!
N  A  M  A  S  T  E

.
E     W     I     G
U
N

O
U
B
A
.
B    U    C    H
F ▄ R
M  E  N  S    C  H  E  N
.
.
U N O A M O R . D O M A I N S
.
A   H   A

D A S    B I N    I C H
!
L  O  H  A

.
P  L  A  N  E  T
U
N
O

.

.

N
U
N
.
U
   N   R   O   P

F ▄ R
N  A  T  I    O  N  E  N
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  B  

E   I   N   G   E   I   S   T
U  N  O 
A  M  O  R

E  I  N 
U  R  I  C  H

S   ─   T
E    I    N

D  I  E
B  L  A  U  E

B  L  U  M  E

E   W   I   G
E I N  W E L T  I C H  G E I S T
U   B   A
U N I O  
B U C H   A M O R

 

M  O  N  T  E    U  N  O    V  E  R  I  T  À
.
M  E  I  N      E  I  N      A  L  L      E  S
.
 

E   I   N   G   E   I   S   T

U  N  O  A  M  O  R
E  I  N 
U  R  I  C  H

S   ─   T
E    I    N

D  I  E
B  L  A  U  E     B  L  U  M  E
U  N  R  O  P

E    I    N
W E L T  G E I S T
B E W U S S T   S E I N S
I  N  S  T  I  T  U  T

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
W  A  C  H  T       E    I    N       G  E  I  S  T
.
S C H L ─ F T    S E I N    L I E D    I N    A L L E N    D I N G E N
D I E    D A    T R ─ U M E N    F O R T    U N D    F O R T
.
U N D    D I E    W E L T
B E G I N N T    Z U    K L I N G E N          F ─ N G T    A N    Z U    S I N G E N
.
F I N D E T    D I C H   --   F I N D E S T    D U

.
E    I    N
G E I S T    E S    W A H R E S    W O R T

.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.
U  N  O   U  N  I  O

.
A   M   O   R

S  U  C  H  E

 

.
E  I  N  G  E  I  S  T

.
A   M   O   R

S  U  C  H  E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

A   M   O   R

U        N       O

A   M   O   R

.
S T E H T    F ▄ R    M E I N    P E R S Í N L I C H E S
.
U  N  B  E  W  U  S  S  T     E     I     N     W     E     L     T     G     E     I     S     T     U  N  B  E  W  U  S  S  T
W   U   N   D   E   R      M   Y   S   T   E   R   I   U   M

.
U    N    I    O
A  M  O  R
.

.

.
I C H    B I N    D I E
U   N   I   O
T A T   T V A M   A S I
.

I  N      D  U  R  C  H      U  M
.
B   E   W   U   S   S   T

.
U   N   R   O   P

A  M  O  R
.

.

.
W I R    S I N D    D I E
Q  U  I  N  T
E  S  S  E  N  Z
.

S   E   I   N   S
W   A   C   H
   S   T   U   M
.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

U      N      O

113
A     M     O     R
.
L    ─    S    S    T
.

U    N    I    O

W  E  I  H  T
M  E  N  S  C  H  E  N
W  ▄  R  D  I  G  E
L  E  B  E  N  S  W  E  R  T  E

E     I     N
.

E     I     N
W   U   N   D   E   R
M  Y  S  T  E  R  I  U  M
Z U
E   H   R   E   N
 

.
B  E  W  U  S  S  T
.
S    E    I    N
.

E      I      N
F  ▄  H  R  T
M  E  N  S  C  H  E  N
W  ▄  R  D  I  G  E
L  E  B  E  N  S  W  E  R  T  E

E     I     N
.
D E N
M  E  N  S  C  H  E  N
Z U R
E     I     N
S   I   C   H   T
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

M  E  N  S  C  H  E  N      W  ▄  R  D  I  G  E      L  E  B  E  N  S      W  E  R  T  E


.

U   N   I   O       U     N     O       A   M   O   R


.

.
E   W   I   G
W  E  L  T  E  T  H  O  S
A   M   O   R
.

.
U   N   I   O
S  O  M  A
W  I  G      W  I  G
A  M  O  R
.

  E   W   I   G  

U  N  I  O  B  U  C  H

  A   M   O   R  
.
.
.

.
.

.

.
E   W   I   G
T  E  K  I  M  O   E  I  N   O R T
A   M   O   R
.

.
U   N   I   O
F  R  I  E  D  H  O  F
W  I  G      W  I  G
A  M  O  R
.

.
Q U I N T
E   W   I   G .
V I E R
L  E  B  E  N  S  A  L  T  A  R
E S S E N Z A   M   O   R E L E M E N T E
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

4.2.1

 

 U  N  O
C H A R T A

U  N  O
A  M  O  R
.

U  N  O
K I N D E R
R E C H T

E   I   N     W   E   L   T     N   A   T   I   O   N   E   N
.
SIE
NANNTEN
"ES"
IHRE
MORGEN
GEDANKEN
DIE
U N O
U        N        O
U N I T E D   N A T I O N S   O R G
U N O   V O R   N A T I O N
N       U       N
N O T   U N I T E D   N A T I O N S
N A T I O N   V O R
  U N O
.
U N O

F▄R DEN

TAG
NACH DEM
KRIEG
WENN
DIE  SONNE
WIEDER  AUFGEHT
B L O C K   D E N K E N   V O R   U N O   D E N K E N   S P A L T E T   D I E   U N O
.
   U N O     U N R O P     R e f o r m   d e r   V e r e i n t e n   N a t i o n e n  ľ  W i k i  
E     I     N
W   E   L   T     G   E   I   S   T    
B  E  W  U  S  S  T
S    E    I    N
R  E  F  O  R  M  I  E  R  T     D  I  E     U  N  O.
.

.

 

U  N  O
V E R T R ─ G E 

U  N  O
A  M  O  R
.

 

 U  N  O
M E N S C H E N
R E C H T

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.2.2

U   N   O
U
  N  R  O  P

  N  E  W  S 
A  M  O  R

U   N   O
U  N  R  O  P

  S E K U N D E 
A  M  O  R

U   N   O
U  N  R  O  P

  P  A  G  E 
A  M  O  R

U   N   O
U  N  R  O  P

  O  R  A 
A  M  O  R

.
E   I   N     W   E   L   T     G   E   I   S   T     A   M   O   R

....

.
U  N  R  O  P
P L A N E T
R E C H T
.

.
U  N  R  O  P
N A T U R
R E C H T

U    N    R    O    P
A   M   O   R
U  N  I  T  E  D      P  E  O  P  L  E
U  N  R  O  P    V O R    N  A  T  I  O  N

.
.
U N R O P   E H R E N   W ▄ R D E

E     I    
N

W   E   L   T     G   E   I   S   T
B  E  W  U  S  S  T
S   E   I   N.
.

.

.

.
U  N  R  O  P
A R T E N
R E C H T
.

.
U  N  R  O  P
A B C F W
W A F F E N

U   N   O
U  N  R  O  P

  A  N  N  O 
A  M  O  R

U   N   O
U  N  R  O  P

  % 
A  M  O  R

U   N   O
U  N  R  O  P

  S  T  A  A  T 
A  M  O  R

.U   N   O
U  N  R  O  P

  A  R  M  Y 
A  M  O  R

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.137

4.2


.
U   N   R   O   P

E  W  I  G    U  B  A

E    I    N     W    E    L    T     G    E    I    S    T

.
U    N    R    O   P
.

A    M    O    R


.
U   N   R   O   P
F L A G G E N

 

.
R O T E S    K R E U Z
INT. ROT KREUZ/ROT HALBMOND - WIKIPEDIA
W E I S S E R   G R U N D
.

.
L    I    L    A
R O S A   K R E U Z

G   R   U   N   D
.

.
G R ▄ N E S    K R E U Z
INTERNATIONALES GR▄NES KREUZ- WIKIPEDIA
B L A U E R    G R U N D
.

.
.


.

.

.

.
.

.
.


.

.
 

.
W E I S S E S   K R E U Z
SCHWEIZ- WIKIPEDIA
R O T E R   G R U N D
.

.
L    I    L    A
R O S A   K R E U Z

G   R   U   N   D
..

.
B L A U E S    K R E U Z
UNO - VEREINTE NATIONEN - WIKIPEDIA
G R ▄ N E R   G R U N D
.

.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

.
U     N     I     O
M  U  S  I  C  A
A  M  O  R
.

.
E     I     N
K   L   A   N   G
.


.

.
E     I     N
G   E   I   S   T   E   S
W  E  I  S  U  N  G

.

.
W   A   H   R   E
L   E   B   E   N   S
W   E   R   T   E
W   ─   H   R   E   N
.


.
.

.
U     N     I     O
M  U  S  I  C  A
A  M  O  R
.

.
E     I     N
K   L   A   N   G
.


.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

.
U     N     I     O
.

.
U        N        O

.

.
A    M    O    R
.

.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
B   L   A   U   E        B   L   U   M   E        B   L   ▄   H   E
.

.

E    I    N
L E B E N D I G E S
K  U  N  S  T
W E R K
.
G E D E I H T
D U R C H
M I C H   +   D I C H

.
U         N         O
U     N     I     O
A   M   O   R
E  R  B  L  ▄  H  E
.

.

U    N    O
U   N   I   O
L O G O S
W E R K

D A S
B I N    I C H
S E L B S T

.

.
E    I    N
U  N  B  E  W  U  S  S  T
S  E  I  N
A  M  O  R
E  R  W  A  C  H  S  E
.

.

.
E    I    N
B  E  W  U  S  S  T
S  E  I  N
A  M  O  R
E  R  W  A  C  H  E
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

.
.
E   I   N
.
L  A  S  S  E  N

.

Z U E R S T                  

.
U   N   I   O
E  R  L  E  B  E  N
.

.
E R S C H A U E N

E R H Í R E N
.
.

.
E     I     N
W   E   L   T   G   E   I   S   T
M   E   N   S   C   H
.
B  E  W  U  S  S  T
E    I    N    S    E    I    N
.

.
U       N       O

A   M   O   R
.

.
.
E   I   N
.
F  ▄  H  R  E  N

.

                    Z U L E T Z T

.
U   N   I   O
B  E  L  E  B  E  N
.

.
E R F ▄ H L E N

E R D E N K E N
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
I C H   B I N
E  I  N  G  E  I  S  T
D E R
E   I   N
F ▄ H L T
.
U     N     O

.
U    N    I    O
.

A   M   O   R
.
     
.

.
N A T U R  =  G O T T
.

.
A L B E R T    E I N S † E I N
" IN DIESEM SINNE
BIN ICH RELIGIÍS "
.
.

4

.
I C H   B I N
D A S  W U N D E R
D A S
E   I   N
F O R D E R T
.
U     N     O

.
U   N   R   O   P
.

A   M   O   R
.
       
.

.
W A F F E N    N I E D E R
.

.
B E R T H A    V O N    S U T T N E R
FRIEDENS NOBEL PREIS
BEGR▄NDERIN
.
.
.
E     I     N
A      L      L
E     I     N
.


.
.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E    I    N
G  E  I  S  T
U N B E W U S S T
W  E  L  T
B E W U S S T
S E I N
V O R
.
H A B
G I E R
G E W A L T

.
?

3
E    I    N
G   E   I   S   T   W   E   L   T
G   E   S   C   H   I   C   H   T   E
.

.
D I E    G E S C H I C H T E    D E R    G E S C H I C H T E N
.


H  A  B
G  I  E  R
G E W A L T
V O R
.
E    I    N
G  E  I  S  T
U N B E W U S S T
W  E  L  T
B E W U S S T
S E I N
.
?

...

Q    U    O        V    A    D    I    S       ?

U N O   U N I O
N  R  O  P
A M O R

.

.

.
.

.

N  O
V O R
N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I C H
T R A G E
E   I   N
B E W U S S T
S E I N S
S Y M B O L
.

.

.
" U   N   O "
.

10.6
I  C  H
S E T Z E E   I   N Z E I C H E N

I C H
S C H E N K E

E   I   N
B E W U S S T
S E I N S
S Y M B O L
.

.

.
" U  N  I  O "
.

U      N      O
S
.
H
.
O
.
P
S
.
H
.
O
.
P
A    M    O    R
.
I N    D I E
M E N S C H E N    W E L T

E  I  N
.
I  C  H      F  ▄  H  R  E
E   I   N   G   E   I   S   T
S   Y   M   B   O   L
.
I N    D I E
M E N S C H E N    W E L T

E  I  N

 


.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7
.

.
S C H A U
!
E   I   N
L  E  B  E  N  S
M Y S T E R I U M
.
I N    D U R C H    U M
.

.
S C H A U
!
E   I   N
B  L  U  M  E  N
W  U  N  D  E  R
.
W E I T    U N D    B R E I T
.

.
klein ist der mensch
.
G R O S S   I S T   D I E   N A T U R
U N S E R E   M U T T E R   E R D E
.

D E R   B L A U E   P L A N E T
D A S   U N I V E R S U M

.
A N F A N G S L O S    Z E I T L O S    I S T    E  I  N    G E I S T    R A U M L O S    E N D L O S
U N D    A L L E    S I N D    W I R
E  I  N    A  L  L    E  S
.


.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

H O M E U N O A M O R

68
.

.

68
.

H O M E U N O A M O R

U N O A L L A M O R U N O  G E L D  A M O R

 U       N       O
  P  E  R  M  A  K  U  L  T  U  R  
 A    M    O    R

M I T   G E R I N G E M
L  E  B  E  N  S   A  U  F  W  A  N  D

l    e    b    e    n

U     N     O
U    N    I    O
T   E   K   I   M   O

A   M   O   R

 U       N       O
  P  E  R  M  A  E  N  E  R  G  I  E  
 A    M    O    R

E I N E   H O H E
L  E  B  E  N  S   Q  U  A  L  I  T  ─  T
L    E    B    E    N

U  N  O
A M O R
®  S I E H E  ©
I M P R E S S U M

 « U N O A M O R ę 


.
E    I    N
S   T   A   A   T

P.  A .    I   S
.
U    N    O

3
E  I  N

W E R T E
W E I S U N G E N

 « U N O A M O R ę 

M E I N E    S T I M M E         F ▄ R A   M   O   R G E G E N         H O R R O R    T E R R O R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57
.

S  A  F  E
  O  U  R      H  O  L  Y      L  I  F  E
O  N     T  H  I  S     U  N  I  Q  U  E     P  L  A  N  E  T

.

.

.

.

.

.


.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5

W  E  I  T
E  R
T  R  A  G  E  NW  E  I  T
E  R
S  A  G  E  N

.
W  E  I  T
E  R
D  E  N  K  E  N
.
.
.
.

A   M   O   R
.
W  E  I  T
E  R
S  C  H  E  N  K  E  N
.
.
.
V O N    M E N S C H
.

.
Z U    M E N S C H
.
.
V O N    M E N S C H E N
.

.
F ▄ R    M E N S C H E N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

S   C   H   A   U
E      I      NS   C   H   A   U
E      I      N

E      I      N
F  ▄  H  L  E  N
.
E      I      N

S  E  H  E  N
.

.

.

A   M   O   R

E      I      N
D  E  N  K  E  N
.
E      I      N

L  E  N  K  E  N
.

.
.S A P I E N T I   S A T
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
118
.
     I  N     D  I  E     H  E  R  Z  E  N      D  E  R      M  E  N  S  C  H  E  N    
.D I E    F L A M M E    D E R
W  A  H  R  H  E  I  T
E    I    N
W I R D    N I E    E R L Í S C H E N
.
D A L A I    L A M A.E    I    N
W   E   L   T   G   E   I   S   T
B   E   W   U   S   S   T
S   E   I   N   S
.
F   E   U   E   R

U     N     O
A  M  O  R
.
.D I E    F L A M M E    D E R
W I R K L I C H K E I T
E    I    N
W I R D    N I E    E R L Í S C H E N
.
D A L A I    L A M A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
─ S    I S C H    M ─ R    A L ─ S    E I    D I N G         W ─ N    I    L A C H    O D E R    S I N G
I    H A    ─ S    H ─ R Z ─ L I    W I ─    N ─ S    V Í G ─ L I         D A R U M    L I ─ B ─    I    S O    R I N G
.
S C H W E I Z E R    V O L K L I E D

E    I    N
A  L  L   L  I  E  B  E  N  D   E  R
.

I  S  T
J  E  D  E  R
M  E  N  S  C  H
I  S  T
N  A  M  E  N
L  O  S

.
I  m  p  r  e  s  s  u  m

D A S    N U M I N O S E    H A T    M I C H    E I N    G E H O L T
AH  AHA  UNO  UNIO  TAT TVAM ASI  NIRVIKALPA-SAMADHI  OH  OM  1.11. EINALL er heiligen 1974/1999

©  by  UNOAMOR       1.11.1999    update jeden Frei Tag
EIN UR ICH      EIN RISHI      EIN SCHAUEND ER      EIN WEIS ER      UNO SOPH      UNO PHIL      UNO LOG      UNO AMOR IST
solange  mEIN  HERZ  noch  schlńgt,  mEIN  ATEM  noch  atmet  und  EINALLGEIST  noch  will !

M A I L @ U N O A M O R . U N O

H  O  M  E

©  By  UNOAMOR